• Cấp Độ
  • Chiến Lực
Xếp hạng Tên nhân vật Lực chiến
1 Thám✯Tử☪Conan➶ 109268502
2 ๖Mậu Đại Tỷ๖ 97757961
3 41℃ 77030584
4 ╩ACE↓ 62456163
5 ˆˆchi♥puˆˆ 60952243
6 Cuoc 58052681
7 ๖ۣTình♥Tuyết 57651385
8 ♡๖ۣۜAиђ๖nђớ€m♡ 54016137
9 yêulầm 53665172
10 ๖VN.ۣۜChum๖ 53546279
Thứ hạng Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜT♥๖ۣۜQuỳnh 65
2 »Sữa¤Çhîb﫹º² 65
3 ๖Mậu Đại Tỷ๖ 64
4 ๖Thái๖đẹp๖zai 64
5 ¹¶êñÇuốiÇùn§ 64
6 38℃ 64
7 Phonglan♥trắng 64
8 0baogi0ngu 64
9 täölàġà 64
10 MinaToziTa 63
Danh sách vật phẩm nhóm Set

Yêu cầu khi mua vật phẩm

Phải thoát game trước khi mua vật phẩm Sắp xếp lại hòm đồ và đảm bảo hòm đồ phải đủ chỗ chứa cho số lượng vật phẩm mà bạn muốn mua.